Các thông số về trình tìm kiếm - qwant videos

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
qwant videos 0

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệAttributeErrorPhần trăm100
Tên filesearx/engines/qwant.py:226
Chức năngparse_web_api
Codetitle = item.get('title', None)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi