Các thông số về trình tìm kiếm - docker hub

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
docker hub 0.2
25
1.2
65

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệTypeErrorPhần trăm35
Tham số'NoneType' object is not iterable
Tên filesearx/engines/docker_hub.py:41
Chức năngresponse
Codefor item in body.get("summaries", []):

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi